Friday Oct 13, 2023

Episode 2.1 - At skrive brugerkrav med juraen som vilkår

I afsnittet dykkes ned i, hvordan fortolkning af udbudsjura kan stå i vejen for det gode udbudsmateriale, og hvad man kan gøre for at formulere krav som giver leverandøren en tilstrækkelig forståelse og samtidig gør, at man har mulighed for at blive klogere sammen undervejs.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320