It-udviklingsrejsen

I denne podcast kigger vi på den rejse, man skal igennem som en offentlig virksomhed, når man gerne vil købe et nyt IT-system. Der er nogle trin i den rejse, man ikke kommer uden om, men som byder på en række udfordringer. Hør om de problematikker, der kan opstå, hvis man ikke bygger et godt fundament for en fælles forståelse – og hvordan brugen af UX-metoder i it-udviklingsprocessen kan bidrage til at gappet mellem brugerbehov og it-løsning reduceres.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify
  • PlayerFM

Episodes

Wednesday Jan 17, 2024

I afsnit 2.1 hørte vi om, hvordan udbudsjuraen kan udfordre det gode fundament for den fælles forståelse. I dette afsnit har vi besøg af to udbudsjurister, der gør os klogere på udbudsjuraen og hvordan denne kan sættes i spil som et positivt bidrag til udbudsprocessen, kvaliteten af udbudsmaterialet og hvordan den kan være med til at etablere nogle gode rammer for det videre samarbejde mellem leverandør og kunde senere i udviklingsprocessen

Friday Oct 13, 2023

I afsnittet dykkes ned i, hvordan fortolkning af udbudsjura kan stå i vejen for det gode udbudsmateriale, og hvad man kan gøre for at formulere krav som giver leverandøren en tilstrækkelig forståelse og samtidig gør, at man har mulighed for at blive klogere sammen undervejs.

Wednesday Oct 04, 2023

Vi befinder os i den tidlige fase af projektet, hvor man arbejder med at identificere og beskrive sine bruger- og forretningsbehov. Her er målet at blive klog på, hvad er det et fremtidigt digitalt system skal løse for os? Og hvordan gør man så det? Det kigger vi nærmere på i dette afsnit.

Image

IT-udviklingsrejsen

Podcasten IT-udviklingsrejsen er blevet til i et samarbejde mellem forskere og undervisere på KEA, konsulentvirksomheden Trustworks, Det Internationale Usability and UX board (UXQB) og en større offentlig virksomhed.

Forskere og undervisere fra KEA har fulgt et stort it-projekt i en offentlig virksomhed og har gennem interviews indsamlet information fra projektdeltagere og andre af projektets interessenter.

Data er blevet analyseret og resultatet af analysen præsenteres i starten af hver podcast episode, hvor det skildres, hvilke problematikker projektet stødte på, samt hvordan projektet forsøgte at løse problematikker undervejs. Elvi Nissen, konsulent fra Trustworks og board member i UXQB bidrager i hver episode med at belyse typiske problematikker i IT-udviklingsprojekter samt kommer med gode råd til, hvordan problematikker kan minimeres eller imødekommes.

Derudover vil eksperter med forskellige roller i relation til it-udvikling deltage for at belyse vores resultater fra flere vinkler, eksempelvis en projektleder og en jurist.

Fra KEA deltager adjunkterne Janni Høyer ThoftBirgitte Heide og Helle Schade-Sørensen. Som den gennemgående interviewer i podcasten er docent på KEA Per Halstrøm.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822